Всяка година на 22 март се чества Световният ден на водата. Целта на тази инициатива е да привлече общественото внимание към значението и устойчивото управление на ресурсите от питейна вода. По този повод разговаряме с г-н Димитър Дългъчев – изпълнителен директор на „Михалково” АД и Председател на Управителния съвет на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Водата е необикновен търговски продукт - природен дар, който трябва да се опазва и защитава. Качеството на живот зависи и от качеството на водата. Г-н Дългъчев, каква е Вашата позиция по проблема за опазване чистотата на минералната и изворната вода и принципа „едно находище – един отговорен стопански субект“?

Натуралната минерална вода и изворната вода се предлагат на потребителя в натуралния си вид и природна чистота, поради тази причина хората трябва да можгат да асоциират и разпознават продукта с единственото търговско наименование, под което той се предлага на пазара. Единственият и утвърден в цяла Европа модел на експлоатация на водния ресурс е на едно находище да има само един отговорен стопански субект, който да развива собствената си уникална марка и да гарантира на потребителите и на държавата спазването на всички изисквания, включително за опазване на ресурса и за безопасност на предлаганата бутилирана вода. Така се елиминират всякакви възможности за размиване на отговорността за продукта и за ресурса, което изцяло е в интерес на потребителите и обществото.

В днешния свят опазването на околната среща е отговорна грижа за всички. Има ли почва в България депозитната система за еднократните опаковки и как Вашата компания допринася за опазване на природните ресурси?

От позицията на председател на УС на на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и като изпълнителен директор на Михалково АД смятам, че депозитната система е тема, която е актуална в цяла Европа. В момента обменяме информация с колегите от другите европейски държави – какви модели има и какво бихме могли да използваме от тези модели на депозитни системи в България. Всички искаме чиста природа, нали? Значи всички трябва да обединим усилията си в тази посока.

В нашата компания се стремим да работим в посока намаляване на отпадъците и ресурсна ефективност. През 2017 г. въведохме в експлоатация нова бутилираща линия за изворна и газирана вода в ПЕТ бутилки и нова издувна машина. Тези иновации увеличиха производствения капацитет, постигнахме ресурсна ефективност чрез намаляване количеството влагани основни суровини, намали се количеството отпадъци от производствения процес, намали се и общата консумация на енергия, което води до пряк положителен ефект върху околната среда, изразен в намаляване на отделяните емисии въглероден двуокис.

Може би не всички потребители знаят, че освен уникалната естествено газирана вода, МИХАЛКОВО предлага и други продукти?

„Михалково” е един от най-старите производители на бутилирана минерална вода в България – вече 62 години добива и бутилира любимата на поколения българи естествено газирана вода „Михалково“ – единствената в България. Освен естествено газираната вода, ние бутилираме изворна вода „Михалково“ в различни PET разфасовки, стъкло и в екологична картонена опаковка Bag-in-box от 10, 14 и 15 литра, ароматизирана естествено газирана вода и нискокалорични безалкохолни напитки „ВИТУ“. Отскоро бутилираме нова вода - „Модър“, която се добива от каптиран естествен извор в подножието на връх Модър в екологично чист район на Западните Родопи.

Какви са бъдещите ви планове?

Продуктите с марката „Михалково” са позиционирани в категорията на качествените води при много добра цена. През 2017 г. имаме 7% ръст в продажбите в сравнение с 2016 г. Резултатността в бизнеса на Михалково АД не е постигната чрез увеличаване на цените на продуктите, а чрез модернизиране на производството.

Имаме амбициозни планове и имаме потенциал да ги осъществим. Разширяваме дистрибуторската ни мрежа в Северна България. Нашите продукти станаха разпознаваеми и там. Естествено търсим и пазари в чужбина, има интерес към нашата продукция в арабския свят и преговаряме за експорт.

Пожелавам на Вашите читатели да са здрави и успешни!

https://www.24chasa.bg/Article/6773485

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти