Период на играта: 02-10 април 2018 г.

1. Организатор: Минерална вода Михалковo

  2. Правила и условия за участие:

  За да участва, всеки потребител трябва да:

  1. Хареса страницата на Минерална вода Михалково във Фейсбук.
  2. Сподели публикацията на играта в профила си.
  3. Да отговори на въпроса „КОИ ОТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ СЛОЖИШ НА ВЕЛИКДЕНСКАТА ТРАПЕЗА?“, с коментар под публикацията на Играта.
  • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.mihalkovo.com и да се запознае с Официалните правила на Играта.
  • Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта . Те ще бъдат достъпни на: www.mihalkovo.com за целия период от играта. 
  • Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Минерална вода Михалконо във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/Минерална-вода-Михалково-169501329754758/
  • Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.
  • Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
  • Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
  • Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: www.mihalkovo.com.

  3. ПЕРИОД И НАГРАДИ

  • Периодът на Играта е от 02 до 10 април 2018г.
  • Наградите в Играта са: Тениска и шапка на Михалково
  • Наградени в Играта ще бъдат: 10 човека.
  • Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на: 13 април 2018г.
  • Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на Минерално вода Михалково на 13 април 2018г.
  • Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок до 20 април 2018г, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на Минерална вода Михалково необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка.
  • В томболата ще бъде изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
  • Минерална вода Михалково няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.
  • Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Минерална вода Михалково до 20 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия.
  • Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена. 

  Други условия: 

  • Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
  • Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
  • С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
  • Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.

  ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

  bsda logo
  ahk bulgarien
  Кристално чисти