Компанията предлага на ВиК – Смолян да инвестира собствени средства в рехабилитация на водопровод от извора до фабриката.

Господин Дългъчев, каква беше бизнес годината 2017 за Вашата компания?

2017 беше успешна година за нас. Продуктите с марката „Михалково” имат 7% ръст в продажбите през 2017 г. в сравнение с 2016 г. Имаме ръст и в стойността, защото работим по-рентабилно. През последните две години направихме сериозни инвестиции в модерни машини и производствени линии и така намалихме себестойността на продуктите и увеличихме печалбата.

Нашият най-търсен продукт е газираната ни вода „Михалково”, която е единствената естествено газирана вода в България. Имаме отлични продажби на 1,5 л. бутилки, но ще подсилим работата по продажбите на малките бутилки 0,5 л. Накратко, ние работим целенасочено и резултатно.

Мисля, че хората, които работят при нас ще я запомнят с успехите и с това, че вече работят в по-модерна и по-техологична среда.

А лично аз ще я запомня от една страна с това, че направихме инвестициите, с които да осигурим модерното бъдеще на фабриката и от друга с това, че губим време и ресурс заради политическите игри в Народното събрание, където сега се обсъждат законодателни промени в Закона за храните в частта за водите, които са със сериозните икономически и логически дефекти. Разговори, срещи, писма – това е време, което всъщност ни трябва за да се развиваме още по-бързо и по-устойчиво.

Как ще продължи инвестиционното развитие на фирмата? В какво влагате средства?

„Михалково” АД направи в последните години големи инвестиции в своето технологично модернизиране. Сега сме отправили предложение до ВиК Смолян, че сме готови да инвестираме в рехабилитацията на водопровода, който свързва с. Михалково и фабриката с извора. Ние се стремим към икономично използване на природния ресурс, намаляване на загубите и опазване на околната среда. Вярвам, че едно такова публично-частно партньорство ще даде добър пример, че държавата и бизнесът могат да обединяват усилията си и резултатът ще е добър за всички.

През 2018 г. ще продължаваме да инвестираме в хората – те са най-големият ни капитал. Ще инвестираме в обучения, повишаване на квалификацията, посещения на специализирани форуми и панаири.

Пазари на водата от Михалково - каква е пазарната политика, която следвате, към какви нови пазари сте обърнали поглед, кои са най-лоялните потребители на михалковската вода у нас /нещо от типа профил на потребителя/ ?

Много е важно устойчивото присъствие на вече утвърдените пазари в Южна България и по Черноморието, но в момента работим много активно и за трайното ни установяване на пазара в Северна България.

Лоялните ни клиенти са всички, които са опитали нашата вода – и газираната, и изворната с марката „Михалково”.

Наскоро в Михалково поканихте немски воден сомелиер, какво ценно за качествта на вашата вода ви каза той? Ще използвате ли ли специалните знания, които получихте от него, как?

Г-н Петър Шроп, който е известен немски специалист в сферата на водното сомелиерство, направи обучение на нашия екип. Освен това той направи анализ на нашата газирана и изворна вода от гледна точка на вкусовите им качества – с каква храна и с какви алкохолни напитка най-добре се комбинират. Г-н Шроп преподава в Академия по сомелиерство в Мюнхен, където нашите води ще влязат като примери в учебния материал.

Ние сме член и на Германо-българската индустриално-търговска камара и ще се възползваме максимално от нейната мрежа с контакти и опит в обучението и квалификацията.

Какви са очакванията Ви за 2018 година? Има ли шансове да се повторят добрите резултати от миналата година? Върху какво ще акцентувате в бизнеса си?

Очаквам политиците по-малко да се месят в бизнеса ни, очаквам по-прогнозируема среда, очаквам по-добър климат за развитие в цялата българска икономика. Другото ще го постигнем сами – можем го и сме го доказали.

Източник: Капитал градове

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти