От 20 до 22 юни 2018 година в София се проведе за първи път Генералната асамблея на Европейската Федерация на Бутилираните води (EFBW), чийто член е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ).

По време на форума бяха обсъдени теми, свързани с ангажиментите на индустрията към кръговата икономика; опазването на природните ресурси; постигането на 90% събираемост на всички PET бутилки; увеличаване на употребата на рециклиран PET; както и бъдещите инвестиции в иновации.

Представителите на двете организации заявиха своите очаквания към управляващите да приемат предложените от индустрията коментари и предложения във връзка с проекта за нов Закон за храните, който бе приет на първо четене в Парламента през октомври миналата година.

АПБНБ получи пълна подкрепа от страна на европейската бутилираща индустрия по въпросите, касаещи бъдещата регулация и развитие на сектора, както и по отношение усилията за опазването на природата и използването на отпадъците като ресурс.

ТПК Михалково е член на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), а председателят на ТПК Михалково г-н Димитър Дългъчев е втори мандат председател на УС на Асоциацията.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти