Неизменна част от природата ВОДАТА по своята същност представлява самия живот. Водата е безценен дар, който е в основата на дейността на нашата индустрия. Обединени заедно в дългосрочен ангажимент за устойчивост компаниите – членове на Асоциацията, отбелязват СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ, който тази година е насочен към съсредоточаване на вниманието върху значението на водата, така както е залегнало в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година.

 От извора на живота, при създаването на продукта, през целия му жизнен цикъл, а и след това, компаниите, които формират облика на индустрията в България, нашите членове, градят своите успехи с отговорност към опазването на националното природно богатство и ежедневна коректност, лоялност и ангажираност към своите клиенти и партньори, към българското общество.

Председателят на АПБНБ, председател на ТПК Михалково и изпълнителен директор на Михалково АД г-н Димитър Дългъчев приветства индустрията и сподели „Ние сме ангажирани да доказваме стабилната лидерска позиция на индустрията в опазването на околната среда, с присъщата ни отговорност да продължаваме да прилагаме най-добрите практики в опазването на водните ресурси.

По повод на Световния ден на водата президентът на Европейската федерация на бутилировачите на вода (EFBW) Жан-Пиер Дефис отбеляза: „Водата е основен нутриент и играе ключова роля в човешкото тяло. Без храна бихме могли да оцелеем няколко седмици, но без вода – едва няколко дни. Кристално ясно е защо трябва да опазваме нашите водоизточници за следващите поколения по най-отговорния и устойчив начин. Индустрията е ангажирана да изпълни своята роля“.

С признание за важността на опазването на количеството и качеството на водата, нашите членове - производители на безалкохолни напитки, сокове и нектари, бутилировачи на води, прилагат устойчиви практики, така че да осигурят опазването и използването на водните ресурси от бъдещите поколения. С цел гарантиране защитата на природните питейни води, компаниите градят партньорства с местните общности, публичните органи, земеделските производители и потребителите. Усилията в тази насока не само спомагат за защитата на естествените екосистеми, през които преминават водните потоци до находищата, но и за опазването на биологичното разнообразие и природните местообитания, всички те важни за социалното и икономическо развитие на регионите.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти