wpb2a368fb 05 06На последното заседание на Управителния съвет на Германо-българската индустриално-търговска камара на 20 май 2016 производителят на минерална вода Михалково АД беше приет за за член на камарата.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньортства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес,

както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е част от международната мрежа на германските външнотърговски камари (AHK). На 130 места в 90 страни по света те споделят своя опит, контакти и услуги, както с германски, така и с чуждестранни фирми. Германските външнотърговски камари имат представителства във всички страни, които представляват интерес за германската икономика.

Като член на Германо-Българската индустриално-търговска камара Михалково АД ще има достъп до професионална информация за новости в икономическите отношения между България и Германия, до потенциални клиенти и партньори от международната мрежа на германските камари, до значими събития, организирани от Камарата.

 

 

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти