От 30 май до 1 юни 2019  в Медицински университет в Пловдив се проведе Третата национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, организирана от Българско научно дружество по обществено здраве, съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив.

На събитието присъстваха над 200 човека, от които над 100 активни участници с доклади -медицински специалисти, студенти, здравни власти и заинтересовани страни, споделящи опит и дискутиращи теми в областта на социалната медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, оценка на здравните технологии, е-здраве, медицинска етика, право и др.

Основна тема на събитието тази година беше Общественото здраве – капиталът на бъдещето. Сесиите на конференцията обхванаха актуални теми, особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.

Михалково АД оказа любезно съдействие на организаторите и осигури изворна вода за всички участници през трите дни на конференцията.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти