Период на играта: 16 - 23.09.2019 г.

 

 1. Организатор: Минерална вода Михалково
 1. Правила и условия за участие:
 • За да участва, всеки потребител трябва да:
 • Хареса страницата на Минерална вода Михалково във Фейсбук;
 • Сподели публикацията на играта в профила си;
 • Да сподели снимка от първия учебен ден на вашето дете под публикацията на ИГРАТА;
 • Всеки желаещ да участва в ИГРАТА трябва да посети www.mihalkovo.com и да се запознае с Официалните правила;
 • Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила. Те ще бъдат достъпни на: www.mihalkovo.com за целия период на играта;
 • ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България, на фен страницата на Минерална вода Михалконо във Фейсбук на адрес:
 • Всеки участник може да участва само с един валиден Фейсбук профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в ИГРАТА впоследствие;
 • Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в ИГРАТА и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава;
 • Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.;
 • Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: www.mihalkovo.com;
 1. Период и награди:
 • Периодът на ИГРАТА е от 16 – 23 септември 2019г.;
 • Наградите в ИГРАТА са – Рекламна тениска и шапка;
 • Наградени в ИГРАТА ще бъдат - 5-ма човека;
 • Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 26.09.2019г.;
 • Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Фейсбук в страницата на Минерална вода Михалково на 26.09.2019г.;
 • Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок до 30.09.2019г, като изпратят на лично съобщение на Фейсбук страницата на Минерална вода Михалково необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка;
 • В томболата ще бъде изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок;
 • Минерална вода Михалково няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди;
 • Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Минерална вода Михалково до 20 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия;
 • Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка.

В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.                   

 1. Други условия:
 • Участниците и победителите се съгласяват, че организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство;
 • Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на ИГРАТА от страна на участника;
 • С регистрацията си за участие в ИГРАТА участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби;
 • Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на ИГРАТА, нямат право да участват в нея;

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти