Период на играта:

01-08.12.2019 г.

 1. Организатор: Минерална вода Михалково
 1. Правила и условия за участие:
 • За да участва, всеки потребител трябва да:
 • Хареса страницата на Минерална вода Михалково във Фейсбук.
 • Сподели публикацията на играта в профила си.
 • Сподели с коментар под публикацията на Играта, рецепта с газирана вода „Михалково“, която ще приготвиш за Коледа.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.mihalkovo.com и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 • Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта . Те ще бъдат достъпни на www.mihalkovo.com за целия период от играта.
 • Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.
 • Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 • Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 • Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: www.mihalkovo.com
 1. ПЕРИОД И НАГРАДИ
 • Период на Играта: 01-08.12.2019 г.
 • Наградите в Играта са: Рекламно одеало „Михалково“;
 • Наградени в Играта ще бъдат: 5 човека.;
 • Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 11.12.2019г.
 • Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на Минерално вода Михалково на 11.12.2019г.
 • Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок до 15.12.2019г., като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на Минерална вода Михалково необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка.
 • В томболата ще бъдат изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
 • Минерална вода Михалково няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.
 • Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Минерална вода Михалково до 20 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия.
 • Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
 1. Други условия:
 • Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 • Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
 • С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
 • Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти