Корпоративната социална отговорност не е еднократен акт за компанията за бутилиране на минерална вода МИХАЛКОВО, а процес, в който демонстрира своето отношение към обществото и допринася за неговото развитие.

Политиката на Компанията за бутилиране на минерална вода МИХАЛКОВО в областта на корпоративната социална отговорност е дългосрочна и последователна.

Компанията е отговорна не само към своите бизнес партньори, а проявява ангажираност към служителите си, към опазване на природата и за доброто на обществото.

През 2019 г. се ремонтираха и изцяло модернизираха производствените мощности и построените преди 50 години производствени сгради в с. Михалково. Насочиха се инвестиции към развитие на управленския капацитет и оптимално използване на човешкия капитал, повишавайки в същото време удовлетвореността от работата. Уважението към служителите е основен принцип за компанията, която се грижи за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда.

С въведените нови технологични линии в производството се постигна ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез намаляване количеството на влагани суровини и материали. Намали се количеството отпадъци, като се повиши прецизността на процесите на пълнене, затваряне, етикиране и опаковане в стекове на готовата продукция. Чрез въведените иновации се редуцира потреблението на електроенергия до 40%, което води до пряк положителен ефект върху околната среда чрез намаляване на отделяните емисии въглероден двуокис. Използваните от компанията опаковки са рециклируеми.

Благодарение на успешния си бизнес МИХАЛКОВО направи още една важна за развитието си инвестиция - приключи сделка по изкупуване на 11-километровия водопровод, който захранва фабриката с изворна вода, подписа договор с ВиК Смолян и предостави безвъзмездно тръбите на Асоциацията на В и К дружествата на Смолянска област. С всички тези действия компанията стриктно следи за качеството на водоизточниците, а помага и на хората от с. Михалково да ползват качествена вода.

През 2019 г. МИХАЛКОВО се обедини с още две компании от региона – Девин ЕАД и Механичен завод, създавайки устойчива образователна програма с практическа насоченост за учениците от ПГЕ „Ал. Попов“ от град Девин. Компанията осигурява месечна стипендия на четирима ученика от специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“, които ще имат възможност да се обучават на място във фабриката. Предвидено е също така ученици от специалност „Компютърна техника и технология“ от ХІІ клас да провеждат веднъж седмично платена производствена практика във фабриката. След завършване на средното си образование, младежите ще имат възможност за професионално развитие в компанията.  

Като член на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България МИХАЛКОВО се присъедини към инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ, с отговорност към българското общество и от дълг към своите потребители. Компанията следва най-високи стандарти в своята дейност и ясни правила за правене на бизнес; осигурява постоянен контрол на качеството; като се ръководи от етичен кодекс, базиран на международни стандарти и общоприети ценности.

С всички тези инициативи Михалково добавя допълнителна стойност към своята дейност като добър корпоративен гражданин.

За Михалково:

„Михалково”   е един от най-старите производители на бутилирана минерална вода в България – повече от 60 години добива и бутилира любимата на поколения българи естествено газирана вода „Михалково“ – единствената в България. Следвайки световните тенденции в потребителското търсене компанията разширява непрекъснато своето портфолио и допълва продуктовата си гама. Освен естествено газираната вода, компанията бутилира изворна вода „Михалково“. От 2019 г. дистрибутира 100% натурални сокове PREMIUM LIFE – ябълка, портокал, вишна, ананас, ябълка с праскова, ябълка с круша.

www.mihalkovo.com

Източник: 24chasa.bg

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти