В началото на февруари 2017 г. компанията за бутилиране на единствената естествено газирана вода в България МИХАЛКОВО АД въведе в експлоатация нова бутилираща линия за изворна и газирана вода в ПЕТ бутилки в новия цех на фабриката. Общата стойност на инвестицията е 1 665 657.00 лв., от които 849 485.07 лв. европейско финансиране по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и 149 909.13 лв. национално съфинансиране.

Управителят на Михалково АД Димитър Дългъчев сподели, че целта на инвестицията е постигане на по-висока производителност и още по-високо качество, което да гарантира конкурентноспособността на фирмата на все по-разширяващия се пазар на минерални и изворни води в България и чужбина.

Новата производствена линия е с технически параметри, осигуряващи значително по-висок капацитет - производство до 12 000 бутилки/час - за разфасовките 0,5 л и 8000 бутилки/час - за бутилките от 1,5 л. С новата линия процесът на опаковането на бутилките в стекове и тяхното палетизиране вече е напълно автоматизирано. Стек машината на новата линия е снабдена с детектор за автоматично регулиране на процеса по опаковане, както и детектор за "натрупване" на бутилки и "паднали бутилки". Тази машина има вибриращо устройство за улеснено вмъкване на бутилките в лентите, както и възможност за регулиране скоростта на движение и амплитудата на бутилките.

С новата производствена линия се увеличава и скоростта на изплакване, пълнене и затваряне на бутилките - близо 2.5 пъти по-бързо, с възможност за непрекъснат 24 часов режим на работа.

Допълнително се постига ресурсна ефективност чрез намаляване количеството влагани основни суровини и материали, използвани в процеса на бутилиране на минералната вода - по-леки бутилки и оттам намаляване на грамажа на ПЕТ преформите с 2 гр. в сравнение със сега използваните заготовки, от които се раздуват бутилките. Затварящата система на моноблока на новата бутилираща линия позволява влагането и на по-леки капачки с височина 1 см, за разлика от до сега използваните капачки с височина 2 см.

Намалява се количеството отпадъци от производствения процес, благодарение на оптимизираните технически параметри, които позволяват повишаване на прецизността на процесите на пълнене, затваряне, етикиране и опаковане в стекове на готовата продукция, съответно намаляване на количеството на повредените ПЕТ бутилки, капачки и термофолио с минимум 11%. Това води до намаляване количеството отпадъци и при крайните потребители на продуктите с марката "Михалково".

Освен това е намалено потреблението на електроенергия с до 40% - отделните компоненти на линията са проектирани за работа при оптимално разходване на електроенергия. След внедряването на новата линия няма да се налага натоварване на старите бутилиращи съоръжения. Общата консумация на енергия за производствения процес намалява, което води до пряк положителен ефект върху околната среда, изразен в намаляване на отделяните емисии въглероден двуокис.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти