Mihalkovo Login LogoПериод на играта: 10 - 17 март 2017 г.
1. Организатор: Минерална вода Михалково

2. Правила и условия за участие:
За да участва всеки потребител трябва да:

1) хареса страницата на Минерална вода Михалково във Фейсбук;
2) сподели публикацията на играта в профила си;
3) отговори на въпроса с коментар под публикацията на Играта; "На коя дата се чества Международният ден на водата?"

- Всеки желаещ да участва в играта трябва да посети страницата ни www.mihalkovo.com в секция "Новини" и да се запознае с Официалните правила на играта;

- Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по- долу официални правила на играта. Те ще бъдат достъпни на: www.mihalkovo.com в секция "Новини" за целия период на играта;

- Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Минерална вода Михалково във Facebook на този адрес

- Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в играта впоследствие;

- Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава;

- Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане;

3. Период и награди:

- Период на играта: 10 - 17 март 2017 г.

- Наградите в играта са рекламни часовници на вода "Михалково";

- В играта ще бъдат наградени трима участици;

- Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 21 март 2017г.;

- Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на Минерално вода Михалково на 21 март 2017г.;

- Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок до 26 март 2017г., като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на Минерална вода Михалково необходимите данни - три имена, телефон и адрес за доставка;

- В томболата ще бъде изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок;

- Минерална вода Михалково няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди;

- Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Минерална вода Михалково до 20 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия;

- Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена;

4. Други условия:

- Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство;

- Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на играта от страна на участника;

- С регистрацията си за участие в играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби;

- Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на играта, нямат право да участват в нея.

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти