Период на играта: 12-18 април 2017 г.
1. Организатор: Минерална вода Михалково
2. Правила и условия за участие:

За да участва, всеки потребител трябва да:

1) Хареса страницата на Минерална вода Михалково във Фейсбук.

2) Сподели публикацията на играта в профила си.

3) Сподели с коментар под публикацията на Играта, снимка на своите боядисани Великденски яйца.

 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети посети страницата ни www.mihalkovo.com в секция "Новини" и да се запознае с Официалните правила на Играта.

 • Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта .Те ще бъдат достъпни на: www.mihalkovo.com в секция "Новини" за целия период от играта.

 • Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Минерална вода Михалконо във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-169501329754758/?ref=bookmarks

 • Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в играта впоследствие;

 • Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава;

 • Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

  Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане;

 

3. Период и награди:

 • Периодът на Играта: 12 - 18 април 2017 г.

 • Наградите в Играта са рекламни чадъри на Михалково.

 • В играта ще бъдат наградени трима участици.

 • Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 21 април 2017г.

 • Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на Минерално вода Михалково на 21 април 2017г.

 • Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок до 28 април 2017г, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на Минерална вода Михалково необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка.

 • В томболата ще бъде изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

 • Минерална вода Михалково няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.

 • Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Минерална вода Михалково до 20 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия;

 • Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена;

 

4. Други условия:

 • Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство;

 • Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на играта от страна на участника;

 • С регистрацията си за участие в играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби;

 • Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на играта, нямат право да участват в нея.

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти