Днес, 27.04.2018 г., „Михалково" АД обявява процедура за „Доставка на Самозалепваща машина - 3 броя; Ъпгрейд на ръка за лепене на етикети - 3 броя; Терминален принтер със стандарт предназначен за апликатор - 3 броя; Базов модел стойка с колела - 3 броя; Терминален принтер - 2 броя“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002- 2.002-0477- C01. , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Днес, 16.02.2018 г., „Михалково“ АД обявява процедура за „Предоставяне на услуги по разработване и въвеждане на ERP система в Михалково АД“ , във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0477-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Днес, 04.08.2017г., „Михалково“ АД обявява процедура за „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в Михалково АД“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0477-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на настоящия проект е насочена към развитие и укрепване на управленския капацитет на Михалково АД чрез използване на специализирани услуги и постигане на растеж в предприятието, чрез използване на услуги за внедряване на ИКТ.

За постигане на така формулираната цел, дейностите по проекта включват въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 9001:2015, използване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в Михалково АД, разработване и въвеждане на ERP система, както и инвестиции в ново оборудване, необходимо за въвеждането и функционирането на ERP системата.

В рамките на "Информационен ден" на 24.02.2017 г., петък, от 10 часа, Михалково АД отправя покана към обществеността да посети производствената му база в с. Михалково, Община Девин. На място ще бъде дадена информация за изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0716-C01 "Подобряване на производствения  процес и повишаване на капацитета за  бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода "Михалково".

ПРОЕКТ: № BG05М9OР001-1.003-0502-СО1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти