Днес, 04.08.2017г., „Михалково“ АД обявява процедура за „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в Михалково АД“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0477-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

  • Документация_реинженеринг

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти