Днес, 16.02.2018 г., „Михалково“ АД обявява процедура за „Предоставяне на услуги по разработване и въвеждане на ERP система в Михалково АД“ , във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0477-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти