Днес, 27.04.2018 г., „Михалково" АД обявява процедура за „Доставка на Самозалепваща машина - 3 броя; Ъпгрейд на ръка за лепене на етикети - 3 броя; Терминален принтер със стандарт предназначен за апликатор - 3 броя; Базов модел стойка с колела - 3 броя; Терминален принтер - 2 броя“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002- 2.002-0477- C01. , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти