Днес, 11.04.2016 г., "Михалково" АД обявява тръжна процедура за Доставка на бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки с машинна производителност 12 000 бутилки/час на база 0,5 л. – 1 брой, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0716-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация: 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти