ПРОЕКТ: № BG05М9OР001-1.003-0502-СО1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003

На 02.08.2016 г. "МВМ ГРУП" ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-1.003-0502-СО1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 "Ново работно място 2015" за осъществяване на проект "Нов шанс за млади хора за заетост в МВМ груп ООД" на стойност 217 330,20 лева, от които 184 730,67 лева са средствата от ЕСФ и 32 599,53 лева са средствата от национално съфинансиране.

По повод стартирането на проекта, предстои провеждането на пресконференция на 28.10.2016 г. (петък) от 09:00 ч. на адрес с. Михалково, община Девин. На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, както и заложените дейности и индикатори.  

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти